Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) verkar för att främja statsvetenskaplig universitetsforskning i Sverige med fokus på Europeiska frågeställningar, samt att gynna utbyten mellan forskare och doktorander verksamma inom ämnesområdet. Nätverket har som övergripande målsättning att skapa goda förutsättningar för forskning och forskarutbildning som faller inom statsvetenskapligt inriktad Europaforskning, samt att sprida forskningsresultat till en bredare allmänhet.

SNES består av elva medlemsinstitutioner vid Uppsala universitet, Malmö högskola, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola.

SNES ingår som ett av tre nätverk i regeringens satsning för att främja framväxandet av en bred förankrad Europaforskning från år 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten.Nyheter

Ny årsbok!

Europaperspektiv 2019: EU och nationalstatens återkomst. Ledande svenska forskare diskuterar hur EU påverkas av och påverkar pågående maktskiften i världspolitiken utifrån olika perspektiv och frågeställningar. Boken lanseras 6 februari 2019 vid Norra Latin i Stockholm. För mer info: www.europaperspektiv.se

 

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår i tre nätverk för Europaforskning och samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Läs mer:

Europaperspektiv - nätverk för Europaforskning